Terapie Strukturální Integrace

V Kolibříku nabízíme TERAPIE STRUKTIRÁLNÍ INTEGRACE, která pracuje s fasciemi. Strukturální integrace je vědecky ověřený systém manuální a pohybové práce s fasciálním systémem těla. Mezi veřejností je tento systém znám také pod názvem rolfterapie nebo "rolfing". Základní kámen Strukturální Integrace je 10 sezení, které na sebe systematicky navazují, přičemž každé z nich má svůj daný záměr a oblast těla, na které se pracuje. Během celého procesu se postupně tělo dostane do lepšího postavení vůči gravitaci, a to tím, že páteř, klouby, šlachy, svaly akosti budou ve výhodnější a přirozenější pozici. vedlejším efektem je úleva od obtíží a bolestí a pocit lehkosti při vykonávání běžných úkonů. Po deseti hodinách Strukturální integrace se člověku vrátí zpět vitalita a energie, kterou dosud potřeboval k boji s gravitací. Cena jednoho sezení (cca 1,5hod.) je 1500Kč. Terapií vás provede Jakub Draksel. můžete se k němu hlásit na email: jakub.draksel@seznam.cz nebo telefonicky na 777 659 020.

Více informací k této technce i o Jakubovi najdete na www.jakubdraksel.cz  Komunitní centrum Kolibřík
Komunitní centrum Kolibřík
Možnost relaxace na zahrádce
Možnost relaxace na zahrádce
Terapeutovna
Terapeutovna