Meditace Hvězdné Brány

Srdečné pozvání na živé setkání v kruhu na společné prožití celosvětové online MEDITACE HVĚZDNÉ BRÁNY s následným přátelským posezením. Meditace se konají pravidelně jednou měsíčně, tentokrát v neděli 21.7. od 19-21.30h. 

Přijd´ te se podpořit a spolutvořit léčivý kruh spojených srdcí v řízené meditaci, která navyšuje vibrace, přátelství, sounáležitost a vzájemné porozumění. Aktuální meditaci Hvězdné brány si pustíme společně online s příjemným českým překladem. Hvězdná brána je posvátná geometrická struktura, která ukotvuje vědomí vyšších dimenzí a umožňuje multidimenzionální zážitky pro ty, kteří s ní meditují. V rámci vysokoenergetického vibračního pole Hvězdné brány jsou účastníci zmocněni skutečně cítit a spojit se s mnoha osvícenými průvodci a bytostmi, které jsou pozvány, aby se k nám připojili. Na kvantové úrovni Hvězdná brána znovu aktivuje vědomí vašeho vlastního Kvantového Já, vašeho Nadvědomí a také vaší DNA z vyšších dimenzí. Ve vaší DNA z vyšších dimenzí jsou uložena tajemství vašeho většího Já. Obsahuje klíč k tomu, kdo jste, kým jste byli, vaši roli a účel v univerzálním schématu a vaši schopnost komunikovat přímo s Duchem. Frekvence Hvězdné brány, bez jakéhokoliv úsilí ze strany zúčastněných, mohou rozpustit omezující karmu a pomoci při opětovném vyrovnání energií, v některých případech umožňují fyzickou rovnováhu, v jiných případech mentální a emocionální úlevu. Může vytvořit zapamatování si minulých životů a reaktivaci psychických schopností. vše co je k tomu třeba , je se jen uvolnit do vysokovibračních energetických polí a dovolit svému Supervědomí, aby povzneslo vaši lidskou zkušenost. Toto je zcela nový způsob vývoje vašeho vědomí. Tento proces je vždy veden vaším vlastním Nadvědomím nebo Vyšším Já, takže frekvence, které přijímáte jsou individualizované, jedinečné pro vás. Všeobecně vede praktikování meditací k navyšování vědomí, sebelásky, radosti a životní lehkostí. 

Meditace jsou zdarma, jedná se nám o rozšiřování vědomí a lepší svět pro každého z nás. Vhodné i pro úplné začátečníky. Rezervace u Jarky na 736715248. Více o těchto meditacích na www.stargatecestina.com

Přijd´te k nám zažít zážitek - není třeba nic dělat, jen důvěřovat a uvolnit se do vysokovibračních energetických polí. Dovolit svému Supervědomí, aby touto nabízenou relaxací povzneslo vaši lidskou zkušenost. Tyto energie rozpouštějí zvyky a vzorce, které vám již neslouží. To vše se děje bez námahy, když jste napojení na mnohem větší pocit sebe sama univerzální energie a svou vlastní vrozenou moudrost. Počítejte s možností přesunout se do zážitků, které jste si nikdy ani nepředstavovali. Nechte svůj osobní vývoj plynout s lehkostí a gracií. Je to možné. Je to jednoduché. 

Je čas!..