Kdo jsem a moje zkušenosti

Jsem Jaroslava. Vědomě jsem se však rozhodla, že budu oslavovat nejenom jaro, ale i všechna ostatní krásná roční období :-). A také každý nový den! 

 Co se mého poslání týče, jsem vnímavá, podporující, respektující a laskavá průvodkyně dětí, vystudovaná učitelka s 25 letou praxí a bohatými pedagogickými zkušenostmi. Jsem vděčná za pracovní zkušenosti z USA a následné pětileté období mého života v Austrálii, kde jsem působila jako vychovatelka i učitelka. Po návratu se svou rodinou do Čech jsem učila anglický jazyk děti ve školkách i dospělé ve firmách a věnovala se výchově svých třech dětí. V Ostravě, kde mám kořeny, jsem získala cenné zkušenosti výukou na klasické, mezinárodní, bilingvní i komunitní škole. Tyto rozdílné přístupy jednotlivých škol mne nakonec dovedly k mému svobodnému a zodpovědnému rozhodnutí vydat se cestou alternativního pohodového domácího vzdělávání. 

Jsem tady pro rodiče, kteří se rozhodli mít děti na individuálním vzdělávání, a kteří ocení na pár dní v týdnu pohodovou domácí školu s vědomou průvodkyní a s malým počtem dětí, jež poskytuje individuální přístup k jejich zájmům a potřebám. 

Jsem tu taky pro rodiče a děti, kteří mají v odpoledních hodinách zájem o praktickou, přirozenou a pro děti hravou formu výuky anglického jazyka.

"Celý život se učím, zejména od dětí."
Jarka Corkill

Souzním s prvky učení Marie Montessori, rolí učitele jako průvodce a důležitosti být dětem příkladem. Mám dlouholeté zkušenosti s projektovým vyučováním i zážitkovým učením. Pěstuji respektující a láskyplný přístup, výchovu ke cnostem a citlivému vnímání a jednání. Podporuji v dětech jejich jedinečnost, sebedůvěru, sebe-vědomí a osobní zodpovědnost. Rozvíjím nejenom jejich laskavý a respektující vztah k sobě, ale také ke vzá-jemné spolupráci. Důležitým prvkem je pro mne otevřená a upřímná komunikace, a to jak s dětmi, tak s rodiči. Podporuji děti ke vztahu k přírodě a péči o ni. Věřím, že pobyt v přírodě je nenahraditelný a uzdravuje.

"Vychovávat znamená vnímat potřebu, která stojí za pravým důvodem nepřijatelného chování. Znamená to být empatický k příčině."
Arnaud Derco, vychovatel, psychoanalytik 

Pro dospělé ve svém komunitním centru nabízím aktivity zaměřující se na sebepoznání, seberozvoj, relaxaci, prostor ke sdružování se a navyšování vědomí. Mé duchovní jméno je Ramanasíta. Toto jméno jsem dostala jako dárek na svou vědomou cestu k celistvosti, ke svobodě se odpovědností a žití v radosti, autenticitě a lehkosti bytí.

Mám dlouholetou osobní denodenní zkušenost s meditacemi a jsem hostitelkou Celosvětových Kruhů Hvězdné Brány, které navyšují vědomí lidstva a vedou ke svobodě myšlenek, emocí a pravdivému vnímání reality. K uvědomění nekonečných možností síly lidského srdce spojeného s čistými úmysly.

Srdečně vás zvu do svého komunitního centra, které je vytvořeno s čistým záměrem léčení všech příchozích a záměrem harmonických vztahů. Prostor Kolibříka je vytvořen s láskou a má podporu a ochranu mých rodových, pokrevních, andělských i mezigalaktických světelných předků. S láskou, úctou a vděčností. Namaste.

Jste-li rodičem dítěte na individuálním vzdělávání, bude mým potěšením být jeho laskavou průvodkyní. Doufám ve spojení se s rodinami stejného smýšlení, které si uvědomují, že děti jsou naše naděje šťastné budoucnosti, že i ony si zaslouží dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst potraviny s živinami. Jsem tu pro uvědomělé rodiče, kteří si cení více spolupráce než soutěživosti. Rodiče, pro které je důležité, aby jejich děti chodily do školy rády a učily se s přirozeným zájmem a vlastní motivací. Také učím děti převzít za své učení zodpovědnost a respektuji jejich rozhodnutí. Nabízím kreativní vzdělávání s radostí, v pohodovém domácím prostředí, které vychovává děti citlivé, vnímavé, tvořivé, sebe-vědomé, respektující a zodpovědné za své činy. S rodiči i dětmi této komunitní skupiny otevřeně komunikujeme v nejlepším zájmu dětí, vzájemně se respektujeme, obohacujeme, inspirujeme a harmonicky spolupracujeme.

"Být dobrým příkladem není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost."
Albert Schweitzer, Nobelova cena za mír, 1952