Kdo jsem, moje filozofie a zkušenosti

Rodiče mi dali krásné a silné jméno Jaroslava. Mé duchovní jméno je Ramanasíta. Jsem vnímavá, podporující, respektující a laskavá průvodkyně dětí, vystudovaná pedagožka s 23 letou praxí a bohatými zkušenostmi. Učila jsem dospělé ve firmách i dětíčky ve školkách. Před lety jsem také působila jako učitelka a vychovatelka v Austrálii. Mám rozmanité cenné mnohaleté zkušenosti z klasické, mezinárodní, bilingvní i komunitní školy. Předávám dětem více než jen systémové vědomosti a svobodně jsem se rozhodla vydat se cestou alternativního domácího vzdělávání. Jsem tady pro rodiče, kteří se rozhodli mít děti na individuálním vzdělávání, a kteří ocení mé dlouholeté pedagogické zkušenosti a domácí pohodovou školu s malým počtem dětí a individuálním přístupem. 

Jsem tu taky pro rodiče a děti se zájmem o praktickou výuku anglického jazyka.

Ve svém komunitním centru nabízím smysluplné aktivity pro děti i dospělé zaměřující se na seberozvoj a rovnováhu obou mozkových hemisfér, které vedou ke spokojenějšímu a radostnějšímu životu. 

"Celý život se učím, zejména od dětí."
Jarka Corkill

Souzním s prvky učení Marie Montessori, rolí učitele jako průvodce a důležitosti být dětem příkladem. Mám dlouholeté zkušenosti s projektovým vyučováním i zážitkovým učením. Pěstuji respektující a láskyplný přístup, výchovu ke cnostem a citlivému vnímání a jednání. Podporuji v dětech jejich jedinečnost, sebedůvěru, sebe-vědomí a osobní zodpovědnost. Rozvíjím nejenom jejich laskavý a respektující vztah k sobě, ale také ke vzá-jemné spolupráci. Důležitým prvkem je pro mne otevřená a upřímná komunikace, a to jak s dětmi, tak s rodiči. Podporuji děti ke vztahu k přírodě a péči o ni. Věřím, že pobyt v přírodě je nenahraditelný a uzdravuje.

"Vychovávat znamená vnímat potřebu, která stojí za pravým důvodem nepřijatelného chování. Znamená to být empatický k příčině."
Arnaud Derco, vychovatel, psychoanalytik

Jste-li rodičem dítěte na individuálním vzdělávání, bude mým potěšením být jeho laskavou průvodkyní. Doufám ve spojení se s rodinami stejného smýšlení, které si uvědomují, že děti jsou naše naděje šťastné budoucnosti, že i ony si zaslouží dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst potraviny s živinami. Hledám uvědomělé rodiče, kteří si cení více spolupráce než soutěživosti. Rodiče, pro které je důležité, aby jejich děti chodily do školy rády a učily se s přirozeným zájmem a motivací. Nabízím kreativní vzdělávání s radostí, v pohodovém domácím prostředí, které vychovává děti citlivé, vnímavé, tvořivé, sebe-vědomé, respektující a zodpovědné za své činy. S rodiči i dětmi této komunitní skupiny se vzájemně respektujeme, obohacujeme, inspirujeme a harmonicky spolupracujeme.

"Být dobrým příkladem není jednou z možností, jak ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost."
Albert Schweitzer, Nobelova cena za mír, 1952