Komunitní vzdělávání pro domškoláky

Kolibřík Ostrava přijímá děti do skupiny komunitního vzdělávání od září 2022

Nabízíme

  • individuální profesionální výuku pro děti na domácím vzdělávání (DV)
  • učení bez hodnocení a porovnávání
  • učení s přirozeně zvídavou motivací, v domácím, harmonickém, laskavém a bezpečném prostředí
  • každodenní sdílení kruhu, individuální přístup k dítěti v malé skupině
  • důraz na celostní osobnostní rozvoj - práce s myslí, emocemi i tělem
  • rovnovážný rozvoj pravé i levé hemisféry
  • vzá-jemnost, spolu-tvoření, spolu-hraní, spolupráci a sounáležitost při respektování jedinečnosti každého dítěte
  • radost z pohybu v přírodě, sledování jejích cyklů, prožitkovou výuku, procházky
  • meditaci, tanec, jógu, zpěv, intuitivní hry, výlety
  • BONUS - každodenní výuku anglického jazyka za pomoci vícesmyslové metody Jolly phonics a Jolly grammar

Výuka je přizpůsobena potřebám a věku přijatých dětí, po společné domluvě s rodiči.
Komunitní skupina je otevřena pondělí až středa od 9 do 15 hodiny.
Cena za den na jedno dítě je 400Kč.

Kde výuka probíhá?

Kolibřík Ostrava se nachází kousek od centra Ostravy, na Slezské, v oblasti nazývané Zvěřina. V příjemném prostředí luk, lesa a rybníků. Zázemí poskytuje dům na kopci, Podílní 16. V domácím prostředí se vyskytuje pohodlná učebna a prostorná herna. Výuka probíhá často i v přírodě, na zahradě. 

Více o mých zkušenostech, přístupu a filozofii se dozvíte zde


Kontaktní informace

Tel. 736 715 248Je důležité vychovávat pro další generace silné osobnosti, to znamená nezávislé a svobodné. Maria Montessori