Komunitní vzdělávání pro domškoláky

Kolibřík Ostrava momentálně přijímá děti do skupiny komunitního vzdělávání od září 2023

                                                     Nabízíme

 • individuální profesionální výuku pro děti na domácím vzdělávání (DV)
 • učení bez hodnocení a porovnávání
 • učení s přirozeně zvídavou motivací, v domácím, harmonickém, laskavém a bezpečném prostředí
 • sdílení kruhu, individuální přístup k dítěti v malé skupině
 • důraz na celostní osobnostní rozvoj - práce s myslí, emocemi i tělem
 • rovnovážný rozvoj pravé i levé hemisféry
 • vzá-jemnost, spolu-tvoření, spolu-hraní, spolupráci a sounáležitost při respektování jedinečnosti každého dítěte
 • radost z pohybu v přírodě, sledování jejích cyklů, prožitkovou výuku, procházky
 • hraní na přírodní nástroje, intuitivní kresbu, zajímavé výlety
 • BONUS - výuka anglického jazyka za pomoci vícesmyslové metody Jolly phonics a Jolly grammar
 • výuka je přizpůsobena potřebám a věku přijatých dětí, po společné domluvě s rodiči
 • komunitní skupina dětí je malá, do 6 - 8 dětí, jde nám o kvalitu a pohodovou domácí atmosféru
 • pro domškoláky jsme momentálně otevřeni pondělí až středa od 9 do 15 hodin
 • cena měsíčně při docházce 1 dne v týdnu je 2000Kč, 2 dnů v týdnu 4000Kč a při docházce všech 3 dnů v týdnu je cena 6000Kč měsíčně za dítě
 • momentálně je pár míst na příští školní rok k dispozici, jste kdykoliv vítáni se za námi přijít podívat :-)

Spolupracujeme s rodiči ostatních domškoláků a dětmi na domácím vzdělávání. Vzájemně se potkáváme a vyměňujeme své zkušenosti, tvoříme nová kamarádství a pravidelně podnikáme společné výlety.

Kdo je průvodce dětí a kde výuka probíhá?

Více o mě, mých zkušenostech, přístupu a filozofii se dozvíte zde

Podílní 814/16, Slezská Ostrava, 710 00        Tel. 736 715 248

Je důležité vychovávat pro další generace silné osobnosti, to znamená nezávislé a svobodné. Maria Montessori