Komunitní vzdělávání pro domškoláky

V Kolibříku se uvolnilo několik míst a momentálně přijímáme děti na příští školní rok! Neváhejte, je zde vytvořeno bezpečí pro vaše citlivé novodobé děti. Máte možnost zde své dítě přihlásit na příští školní rok na dva či tři dny v týdnu. Těším se na vás i vaše děti :-)

Jsem tady pro rodiče, kteří se rozhodli mít děti na individuálním vzdělávání, a kteří ocení na pár dní v týdnu domácí pohodovou školu s vědomou průvodkyní a s malým počtem dětí, jež poskytuje individuální přístup k jejich zájmům a potřebám.

                                                     Nabízím

 • individuální profesionální výuku pro děti na domácím vzdělávání (DV)
 • v pondělky, úterky a středy od 9 do 14 hodin
 • učení bez hodnocení a porovnávání
 • učení s přirozeně zvídavou motivací
 • v domácím, harmonickém, laskavém a bezpečném prostředí
 • sdílení v kruhu, kde je každý stejně důležitou součástí
 • individuální přístup k dítěti v malé skupině
 • důraz na celostní osobnostní rozvoj - práce s myslí, emocemi i tělem
 • rovnovážný rozvoj pravé i levé hemisféry
 • vzá-jemnost, spolu-tvoření, spolu-hraní, spolupráci a sounáležitost
 • respektování jedinečnosti každého dítěte
 • radost z pohybu v přírodě, sledování jejích cyklů, prožitkovou výuku, procházky
 • hraní na přírodní nástroje, intuitivní kresbu, zajímavé výlety
 • BONUS - výuka anglického jazyka za pomoci vícesmyslové metody Jolly phonics a grammar
 • výuka je přizpůsobena potřebám a věku přijatých dětí, po společné domluvě s rodiči
 • komunitní skupina dětí je malá, do 6 - 8 dětí, jde nám o kvalitu a pohodovou domácí atmosféru
 • pro domškoláky jsme momentálně otevřeni pondělí až středa od 9 do 14 hodin
 • nabízím možnost docházky bud´  dvou nebo tří dnů v týdnu  
 • při docházce 2 dnů v týdnu je cena za 550Kč na den/4200Kč za měsíc
 • při docházce všech 3 dnů v týdnu je to 500Kč na den/6000Kč měsíčně za dítě
 • cena zkušebních dnů je 600Kč 
 • platby je nutné uskutečnit vždy na měsíc dopředu, do 15. předchozího měsíce. Platí se po celý  rok, tz. 12 splátek včetně prázdnin. O letních prázdninách nabízíme jako součást ceny příměstské tábory
 • momentálně přijímáme děti na příští školní rok
 • jste vítáni se za námi kdykoliv po telefonické domluvě přijít podívat :-)

Kolibřík Ostrava spolupracuje i s rodiči ostatních domškoláků a pořádá akce pro děti nejen na domácím vzdělávání. Vzájemně se setkáváme při rozličných aktivitách a vyměňujeme si své zkušenosti. Tvoříme tak nová přátelství. Dle zájmu rodičů i dětí podnikáme společné akce a výlety.

Souzním s prvky učení Marie Montessori, rolí učitele jako průvodce a důležitosti být dětem příkladem. Mám dlouholeté zkušenosti s projektovým vyučováním i zážitkovým učením. Pěstuji respektující a láskyplný přístup, výchovu ke cnostem a citlivému vnímání a jednání. Podporuji v dětech jejich jedinečnost, sebedůvěru, sebe-vědomí a osobní zodpovědnost. Rozvíjím nejenom jejich laskavý a respektující vztah k sobě, ale také ke vzá-jemné spolupráci. Důležitým prvkem je pro mne otevřená a upřímná komunikace, a to jak s dětmi, tak s rodiči. Podporuji děti ke vztahu k přírodě a péči o ni. Věřím, že pobyt v přírodě je nenahraditelný a uzdravuje.

Jste-li rodičem dítěte na individuálním vzdělávání, bude mým potěšením být jeho laskavou průvodkyní. Doufám ve spojení se s rodinami stejného smýšlení, které si uvědomují, že děti jsou naše naděje šťastné budoucnosti, že i ony si zaslouží dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst potraviny s živinami. Jsem tu pro uvědomělé rodiče, kteří si cení více spolupráce než soutěživosti. Rodiče, pro které je důležité, aby jejich děti chodily do školy rády a učily se s přirozeným zájmem a vlastní motivací. Nabízím kreativní vzdělávání s radostí, v pohodovém domácím prostředí, které vychovává děti citlivé, vnímavé, tvořivé, sebe-vědomé, respektující a zodpovědné za své činy. S rodiči i dětmi této komunitní skupiny se vzájemně respektujeme, obohacujeme, přijímáme, inspirujeme a harmonicky spolupracujeme.


Více o mě, mých zkušenostech, přístupu, filozofii a víře se dozvíte zde

Kde výuka probíhá?

   Podílní 814/16, Slezská Ostrava, 710 00    

Kontakt?

Telefon +420 736 715 248 


Nabízím vám a vašim dětem vše, co jsem se za svůj bohatý život plný dobrodružství naučila. Ráda vám skrze své zkušenosti zpřístupním cestu k mnohem vědomějšímu, radostnějšímu, laskavějšímu, svobodnějšímu a lehčímu životu plných magických okamžiků v kruhu krásných tvořivých spolupracujících přátel. Fotogalerii okolí ostravského Kolibříka naleznete níže...

Je důležité vychovávat pro další generace silné osobnosti, to znamená nezávislé a svobodné. Maria Montessori

Fotogalerie našeho zázemí i okolí