Komunitní vzdělávání pro domškoláky

Několik míst pro děti ve skupince komunitního vzdělávání je ještě volných, je možnost zde své dítě přihlásit i jen na jeden den v týdnu :-)

Jsem tady pro rodiče, kteří se rozhodli mít děti na individuálním vzdělávání, a kteří ocení na pár dní v týdnu domácí pohodovou školu s vědomou průvodkyní a s malým počtem dětí, jež poskytuje individuální přístup k jejich potřebám.

                                                     Nabízím

 • individuální profesionální výuku pro děti na domácím vzdělávání (DV)
 • učení bez hodnocení a porovnávání
 • učení s přirozeně zvídavou motivací, v domácím, harmonickém, laskavém a bezpečném prostředí
 • sdílení kruhu, individuální přístup k dítěti v malé skupině
 • důraz na celostní osobnostní rozvoj - práce s myslí, emocemi i tělem
 • rovnovážný rozvoj pravé i levé hemisféry
 • vzá-jemnost, spolu-tvoření, spolu-hraní, spolupráci a sounáležitost při respektování jedinečnosti každého dítěte
 • radost z pohybu v přírodě, sledování jejích cyklů, prožitkovou výuku, procházky
 • hraní na přírodní nástroje, intuitivní kresbu, zajímavé výlety
 • BONUS - výuka anglického jazyka za pomoci vícesmyslové metody Jolly phonics a Jolly grammar
 • výuka je přizpůsobena potřebám a věku přijatých dětí, po společné domluvě s rodiči
 • komunitní skupina dětí je malá, do 6 - 8 dětí, jde nám o kvalitu a pohodovou domácí atmosféru
 • pro domškoláky jsme momentálně otevřeni pondělí až středa od 9 do 15 hodin
 • při docházce 1 dne v týdnu je cena 2000Kč za měsíc za dítě, 2 dnů v týdnu 4000Kč, a při docházce všech 3 dnů v týdnu je to 6000Kč měsíčně za dítě. Ptatby je nutné uskutečnit vždy na měsíc dopředu, do 15. předchozího měsíce.
 • momentálně mám ještě pár míst volných, jste vítáni se za námi přijít podívat :-)

Kolibřík Ostrava spolupracuje i s rodiči ostatních domškoláků a pořádá akce pro děti nejen na domácím vzdělávání. Vzájemně se setkáváme při rozličných aktivitách a vyměňujeme si své zkušenosti. Tvoříme tak nová přátelství. Pravidelně podnikáme společné výlety.

Kdo je průvodkyně, zakladatelka Kolibříka a vizionářka? 

Souzním s prvky učení Marie Montessori, rolí učitele jako průvodce a důležitosti být dětem příkladem. Mám dlouholeté zkušenosti s projektovým vyučováním i zážitkovým učením. Pěstuji respektující a láskyplný přístup, výchovu ke cnostem a citlivému vnímání a jednání. Podporuji v dětech jejich jedinečnost, sebedůvěru, sebe-vědomí a osobní zodpovědnost. Rozvíjím nejenom jejich laskavý a respektující vztah k sobě, ale také ke vzá-jemné spolupráci. Důležitým prvkem je pro mne otevřená a upřímná komunikace, a to jak s dětmi, tak s rodiči. Podporuji děti ke vztahu k přírodě a péči o ni. Věřím, že pobyt v přírodě je nenahraditelný a uzdravuje.

Jste-li rodičem dítěte na individuálním vzdělávání, bude mým potěšením být jeho laskavou průvodkyní. Doufám ve spojení se s rodinami stejného smýšlení, které si uvědomují, že děti jsou naše naděje šťastné budoucnosti, že i ony si zaslouží dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst potraviny s živinami. Jsem tu pro uvědomělé rodiče, kteří si cení více spolupráce než soutěživosti. Rodiče, pro které je důležité, aby jejich děti chodily do školy rády a učily se s přirozeným zájmem a vlastní motivací. Nabízím kreativní vzdělávání s radostí, v pohodovém domácím prostředí, které vychovává děti citlivé, vnímavé, tvořivé, sebe-vědomé, respektující a zodpovědné za své činy. S rodiči i dětmi této komunitní skupiny se vzájemně respektujeme, obohacujeme, inspirujeme a harmonicky spolupracujeme.


Více o mě, mých zkušenostech, přístupu, filozofii a víře se dozvíte zde

Kde výuka probíhá?

   Podílní 814/16, Slezská Ostrava, 710 00    

Kontakt?

Telefon +420 736 715 248 


Nabízím vám a vašim dětem vše, co jsem se za svůj bohatý život plný dobrodružství naučila. Ráda vám skrze své zkušenosti zpřístupním cestu do mnohem vědomějšího, radostnějšího, laskavějšího, svobodnějšího a lehčího života v kruhu krásných spolupracujících přátel. Fotogalerii okolí ostravského Kolibříka naleznete níže...

Je důležité vychovávat pro další generace silné osobnosti, to znamená nezávislé a svobodné. Maria Montessori

Fotogalerie našeho zázemí i okolí