Kolibřík Ostrava

Kolibřík komunitní vzdělávání Ostrava
 

V KOLIBŘÍKU vytváříme bezpečný prostor pro komunitu stejně smýšlejících lidí, kteří se vzájemně respektují, podporují, inspirují a harmonicky spolutvoří. Jde nám o vytvoření laskavějšího světa v sobě i okolo nás.

Srdečně vás zveme do kruhu přátel

Kolibřík Ostrava nabízí

Hodiny angličtiny a doučování pro děti

Vědomé příměstské tábory se zajímavými výlety, v laskavém domácím prostředí a pobytem v přírodě v době letních prázdnin 2024

Komunitní vzdělávání pro domškoláky

 V komunitním centru Kolibřík také pořádáme krásné seberozvojové akce a kurzy pro dospělé i děti. Srdečně vás zveme na každoměsíční Celosvětovou online meditaci Hvězdné Brány s přátelským posezením. V červnu vás zveme na Arte-Prožitkový workshop pro dospělé. 
V Kolibříku si máte možnost zlepšit své zdraví pravidelnou a velmi účinnou očistnou Kambo ceremonií. 
Doporučujeme vám sde zažít léčivé rodinné a jiné konstelace.
Po celý školní rok zde probíhají dva odpolední kurzy celoroční školy Intuitivního vnímání pro děti v rámci Školy intuice. Pro děti nabízíme cyklus každoměsíčního odpoledního Prožitkového tvoření. V případě zájmu vám pro skupinky dětí můžeme nabídnout Divohraní, Muzikorelaxaci, String-Art tvořivou dílnu, Bubnování na djembe bubny, tanec, zpěv či jogu. Od podzimu znovu n
abízíme zde také každoměsíční setkávání Tanců dávných tradic pro ženy i muže. Na podzim také začnou oblíbené Ženské kruhy vzájemné spolupráce, hraní a zpívání.
Výhledově plánujeme znovu zařadit oblíbenou muzikorelaxaci s Vibrační lázní přírodních nástrojů v léčivých Solfeggio frekvencích, s gongem a mísami. 

V Kolibříku je krásný  prostor pro přednášky a možnost i pronájmu místností. Pronájem terapeutovny/masérny lze i na jednotlivé odpoledne či dny. Pokud vás něco z toho oslovilo, klikněte prosím níže :-)

Chceme-li ve světě zachovat mír, musíme začít u dětí. Mahátma Gandhi

Kolibřík Ostrava se nachází kousek od centra Ostravy, na Slezské, v oblasti nazývané Zvěřina. V prostředí luk, zahrad, lesa a rybníků. Zázemí poskytuje dům na kopci, Podílní 814/16. V příjemném domácím prostředí se vyskytuje pohodlná učebna/obývák, krásný podkrovní prostor/herna a terapeutovna/masérna. Součástí komunitního centra je také odpočinkový jídelní kout a venkovní zahrádka.

"Předávám dětem více než jen systémové vědomosti. Nabízím vzdělávání s radostí, v pohodovém domácím prostředí, které vychovává děti citlivé, vnímavé, respektující k sobě i ostatním a zodpovědné za své konání." Jarka Corkill

"Srdečně vás zvu do svého komunitního centra, které je vytvořeno s čistým záměrem léčení všech příchozích, se záměrem harmonických vztahů a lehčího, radostnějšího vědomějšího života. Ze všech svých životních zkušeností jsem vytvořila toto léčivé posvátné místo se silnou podporou a ochranou rodových, pokrevních, andělských i mezigalaktických světelných předků. Namaste." Ramanasíta